Przewodnik BBCode
Wprowadzenie
Czym jest BBCode?

Formatowanie Tekstu
Jak wpisa pogrubiony, pochylony lub podkrelony tekst
Jak zmieni kolor lub rozmiar tekstu
Czy mog czy znaczniki formatujce?

Cytowanie i wpisywanie tekstu o staej szerokoci
Cytowanie tekstu w odpowiedziach
Wstawianie kodu lub danych o staej szerokoci

Tworzenie list
Tworzenie listy Nieuporzdkowanej
Tworzenie listy Uporzdkowanej

Tworzenie linkw
Odnoniki do innych stron

Wstawianie obrazkw do postw
Dodawanie obrazka do postu

Inne sprawy
Czy mog doda wasne znaczniki?

Zaczniki
W jaki sposb mog doda zaczniki?
W jaki sposb mog doda zacznik po napisaniu postu?
W jaki sposb skasowa zacznik?
W jaki sposb mog zaktualizowa komentarz?
Dlaczego mj zacznik nie jest widoczny w pocie?
Dlaczego nie mog dodawa zacznikw?
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mog doda zacznika.
Dlaczego nie mog skasowa zacznikw?
Dlaczego nie mog ciga/oglada zacznikw?
Co powinienem zrobi jeli znajd nielegalny zacznik?

 

Wprowadzenie
Czym jest BBCode?
BBCode jest specjaln implementacj HTML'a, a moliwo jego uywania jest uzaleniona od ustawie dokonanych przez administratora (moesz take wycza go dla kadego postu osobno w formularzu wysyania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki s zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje wiksz kontrol nad tym co i jak bdzie wywietlane. Zalenie od szablonu, ktrego uywasz moesz w bardzo atwy sposb dodawa znaczniki BBCode do postw poprzez odpowiednie przyciski na stronie wysyania postu. Mimo to ten przewodnik powinien by przydatny.
Powrót do góry

Formatowanie Tekstu
Jak wpisa pogrubiony, pochylony lub podkrelony tekst
BBCode zawiera znaczniki pozwalajce na szybk zmian podstawowego wygldu tekstu. Mona to uzyska na ponisze sposoby:
 • Aby pogrubi jaki tekst wstaw go pomidzy [b][/b], np.

  [b]Cze[/b]

  stanie si Cze
 • Do podkrele uyj [u][/u], na przykad:

  [u]Dzie Dobry[/u]

  stanie si Dzie Dobry
 • Aby wpisa tekst kursyw uyj [i][/i], np.

  To jest [i]wietne![/i]

  co zmieni si na To jest wietne!

Powrót do góry
Jak zmieni kolor lub rozmiar tekstu
Aby zmieni kolor lub rozmiar tekstu mona uy nastpujcych znacznikw. Pamitaj, e to jaki bdzie rezultat po wywietleniu zaley od przegldarki i systemu uytkownika:
 • Zmian koloru tekstu mona osign przez otoczenie go [color=][/color]. Moesz poda albo nazw koloru (np. red, blue, yellow, itp.) lub szesnastkow warto, np. #FFFFFF, #000000. Na przykad aby stworzy czerwony tekst moesz uy

  [color=red]Cze![/color]

  albo

  [color=#FF0000]Cze![/color]

  oba wywietl te same Cze!
 • Zmiana rozmiaru tekstu jest osigana w podobny sposb uywajc [size=][/size]. Ten znacznik jest zaleny od szablonu, ktrego uywasz ale rekomendowanym formatem jest numeryczna warto reprezentujca rozmiar tekstu w pikselach, zaczynajc od 1 (tak may, e go nie wida) a do 26 (bardzo duy). Na przykad:

  [size=9]MAY[/size]

  bdzie generalnie MAY

  podczas gdy:

  [size=24]WIELKI![/size]

  bdzieWIELKI!

Powrót do góry
Czy mog czy znaczniki formatujce?
Tak, naturalnie e moesz, na przykad aby zwrci czyj uwag moesz napisa:

[size=18][color=red][b]POPATRZ NA MNIE![/b][/color][/size]

co zmieni si w POPATRZ NA MNIE!

Nie radzimy jednak wpisywa duych ilosci tekstu o takim wygldzie! Pamitaj, e od ciebie zaley zachowanie poprawnej kolejnoci pocztkowych i kocowych znacznikw. Na przykad ponisze nie jest prawidowe:

[b][u]Tak jest le[/b][/u]
Powrót do góry

Cytowanie i wpisywanie tekstu o staej szerokoci
Cytowanie tekstu w odpowiedziach
S dwa sosoby na cytowanie tekstu, z podaniem rda lub bez.
 • Kiedy wykorzystujesz funkcj cytowania odpowiadajc na post na forum powiniene zauway, e tekst jest dodawany do wiadomoci otoczony blokiem [quote=""][/quote]. Ta metoda pozwala cytowa z podaniem rda czyli osoby lub czegokolwiek innego, co zechcesz poda. Na przykad aby zacytowa kawaek tekstu napisanego przez Mr. Blobby moesz wpisa:

  [quote="Mr. Blobby"]Tekst Mr. Blobby zostanie wstawiony tutaj[/quote]

  Wynikiem czego bdzie automatyczne dodanie Mr. Blobby napisa: przed waciwym tekstem. Pamitaj, musisz wstawi znaki "" wok nazwy rda, nie s one jedynie opcj.
 • Druga metoda pozwala cytowa co nie podajc rda. Aby jej uy wstaw tekst midzy znaczniki [quote][/quote]. Kiedy bdziesz przeglda wiadomoci, zobaczysz po prostu sowo Cytat: przed samym tekstem.

Powrót do góry
Wstawianie kodu lub danych o staej szerokoci
Jeli chcesz wstawi kawaek kodu lub cokolwiek wymagajcego staej szerokoci znakw, jak w czcionce Courier powiniene zamkn tekst wewntrz znacznikw [code][/code], np:

[code]echo "Troch kodu";[/code]

Cae formatowanie uyte wewntrz znacznikw [code][/code] jest zachowywane przy przegldaniu.
Powrót do góry

Tworzenie list
Tworzenie listy Nieuporzdkowanej
BBCode umoliwia wstawianie dwch rodzajw list, nieuporzdkowan i uporzdkowan. S w zasadzie takie same jak ich ekwiwalenty w HTML. Lista nieuporzdkowana prezentuje kolejne pozycje jedna po drugiej, oznaczajc je graficznymi znakami. Aby utworzy list nieuporzdkowan uyj znacznika [list][/list] i oznacz kad pozycj uywajc [*]. Na przykad aby zrobi list twoich ulubionych kolorw moesz uy:

[list]
[*]Czerwony
[*]Niebieski
[*]ty
[/list]

Zmieni si to w list:
 • Czerwony
 • Niebieski
 • ty

Powrót do góry
Tworzenie listy Uporzdkowanej
Drugi typ list, uporzdkowany daje kontrol nad tym, co jest wywietlane przed kadym elementem. Aby utworzy list uporzdkowan uyj [list=1][/list] dla listy numerowanej lub alterntywnie [list=a][/list] dla listy alfabetycznej. Podobnie jak w licie nieuporzdkowanej elementy s wyznaczane przez [*]. Na przykad

[list=1]
[*]Id do sklepu
[*]Kup nowy komputer
[*]Przeklnij komputer kiedy si zawiesi
[/list]

co zamieni si w nastpujce:
 1. Id do sklepu
 2. Kup nowy komputer
 3. Przeklnij komputer kiedy si zawiesi
Podczas gdy dla alfabetycznej listy uyby:

[list=a]
[*]Pierwsza moliwa odpowied
[*]Druga moliwa odpowied
[*]Trzecia moliwa odpowied
[/list]

co da
 1. Pierwsza moliwa odpowied
 2. Druga moliwa odpowied
 3. Trzecia moliwa odpowied

Powrót do góry

Tworzenie linkw
Odnoniki do innych stron
BBCode phpBB umoliwia na rne sposoby tworzenie URI, Uniform Resource Indicators znanych jako URL'e.
 • Pierwsza wykorzystuje znacznik [url=][/url], cokolwiek wpiszesz po znaku = zostanie zmienione na cel odnonika. Na przykad aby wstawi link do phpBB.com moesz uy:

  [url=http://www.phpbb.com/]Odwied phpBB![/url]

  Co zmieni si w odnonik Odwied phpBB!. Zauwa, e odnonik otwiera si w nowym oknie, tak wic uytkownik moe kontynuowa forum jeli chce.
 • Jeeli chcesz aby sam URL by wywietlany jako link moesz to zrobi uywajc zwyczajnie:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Co utworzy link http://www.phpbb.com/
 • Dodatkowo phpBB umolwia wykorzystanie tzw. Magicznych Linkw, ktre zmieniaj prawidowo wpisany URL w odnonik bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znacznik lub nawet dopisywania na pocztku http://. Na przykad wpisanie www.phpbb.com w wiadomoci zmieni si automatycznie w www.phpbb.com przy wywietlaniu wiadomoci.
 • Podobnie jest z adresami email, moesz albo poda adres wyranie, np:

  [email]nikt@domena.adr[/email]

  co zamieni si na nbikt@domena.adr albo wpisa jedynie nikt@domena.adr w wiadomoci i zostanie to automatycznie zamienione podczas wywietlania wiadomoci.
Podobnie jak ze wszystkimi znacznikami BBCode moesz otacza adresy URL jakimikolwiek innymi znacznikami, jak [img][/img] (zobacz kolejny punkt), [b][/b], itp. Jeli chodzi o znaczniki formatujce, do ciebie naley dbao o poprawn kolejno otwietania i zamykania, na przykad:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

jest nieprawidowe przez co twj post moe zosta usunity.
Powrót do góry

Wstawianie obrazkw do postw
Dodawanie obrazka do postu
BBCode phpBB zawiera znacznik umoliwiajcy wstawianie obrazkw do postw. Naley jednak pamita o dwch istotnych rzeczach: wielu uytkownikw nie lubi duych iloci obrazkw w postach oraz wstawiany obrazek musi by ju dostpny w internecie (nie moe na przykad istnie tylko na twoim komputerze, chyba e masz u siebie serwer!). Nie ma obecnie moliwoci przechowywania obrazkw lokalnie wraz z phpBB (problemy te zostan prawdopodobnie rozwizane w nastpnej wersji phpBB). Aby wstawi obrazek musisz otoczy jego adres URL znacznikami [img][/img]. Na przykad:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Jak zaznaczono w sekcji URL powyej moesz otoczy obrazek znacznikami [url][/url] jeli chcesz, np.

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

zmieni si w:



Powrót do góry

Inne sprawy
Czy mog doda wasne znaczniki?
Nie, obawiam si e nie bezporednio w phpBB 2.0. Planujemy wprowadzenie modyfikowalnej listy znacznikw BBCode w nastpnej wersji forum.
Powrót do góry

Zaczniki
W jaki sposb mog doda zaczniki?
Zacznik moesz doda wtedy kiedy piszesz nowego posta. Powiniene widzie Zacz plik pod polem na pisanie posta. Jeli nie chcesz zacza pliku do tego postu, pozostaw to pole puste. Kiedy klikniesz na guzik Przegldaj... otworzy si standardowe okno dialogowe twojego systemu suce do przegladania plikw. Wybierz plik, ktry chcesz doda do postu, zaznacz go i kliknij OK, Otwrz lub klikajc na niego dwa razy. Dodasz w ten sposb link do liku na twoim komputerze. Jeli zdecydujesz si na wpisanie komentarza w polu Komentarz zacznika komentarz ten stanie si linkiem do zacznika. Jeeli masz odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora forum, bdziesz mg doda kilka zacznikw do jednego postu w ten sam sposb dopki nie przekroczysz maksymalnej iloci zacznikw.

Administrator forum ustawia limity dotyczce wielkoci zaanczanych plikw, rodzaju rozszerze oraz innch ustawie dotyczcych zacznikw na forum. Pamitaj, e twoim obowizkiem jest dba o legalno zaanczanych plikw. W przypadku, gdy obsuga znajdzie pliki naruszajce prawo bd prawa autorskie moe usun zaczniki bez twojej wiedzy.

Pamitaj, e obsuga forum nie odpowiada za stracone dane.
Powrót do góry
W jaki sposb mog doda zacznik po napisaniu postu?
W celu dodania zacznika do instniejcego ju twojego postu, zacznij go edytowa. Postpuj zgodnie z krokami dotyczcymi zaanczania plikw a nastpnie kliknij Wylij by w pocie pojawi si zacznik.
Powrót do góry
W jaki sposb skasowa zacznik?
W celu skasowania zacznika bdziesz musia edytowa swj post a nastpnie klikn na Usu zacznik obok zacznika, ktry chcesz skasowa. Zacznik zostanie skasowany wtedy kiedy naciniesz Wylij w celu zakocenia edycji postu.
Powrót do góry
W jaki sposb mog zaktualizowa komentarz?
Aby zaktualizowa komentarz, musisz edytowa swj post a nastpnie zaktualzowa tekst w polu Komentarz zacznika i klin na Aktualizuj Komentarz obok komentarza, ktry chcesz zaktualizowa w polu Zacz plik. Komentarz zostanie zaktualizowany wtedy kiedy naciniesz Wylij w celu zakocenia edycji postu.
Powrót do góry
Dlaczego mj zacznik nie jest widoczny w pocie?
Najprawdopodobniej plik zosta skasowany przez obsug forum poniewa ama on regulamin danego forum lub rozszerzenie pliku zacznika nie jest ju dozwolone na forum.
Powrót do góry
Dlaczego nie mog dodawa zacznikw?
Najprawdopodobniej nie masz uprawnie do dodawania plikw na danym forum lub przekroczye limit dodanych zacznikw. Wicej informacji moesz uzyska u obsugi forum.
Powrót do góry
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mog doda zacznika.
Najprawdopodobniej Administrator forum ustawi limit wielkoci jednego pliku lub jego rozszerzenia. Sprawd jaki bd generuje forum przy prbie wysania zacznika.
Powrót do góry
Dlaczego nie mog skasowa zacznikw?
Najprawdopodobniej nie masz takich praw by kasowa zaczniki na danym forum. Jeeli czujesz, e powiniene je kasowa, zgo si do administratora forum.
Powrót do góry
Dlaczego nie mog ciga/oglada zacznikw?
Na niektrych forach dostp do zacznikw maj uytkownicy lub grupy uytkownikw o specjalnych do tego prawach. Skontaktuj si z obsug forum w celu dowiedzenia si wicej na temat moliwoci ogldania zacznikw.
Powrót do góry
Co powinienem zrobi jeli znajd nielegalny zacznik?
Powiniene jak naszybciej napisa o tym administratorowi forum. Jeeli nie wiesz kto jest administratorem forum, to skontaktuj si, z ktrym z moderatorw. Jeeli nie dostajesz odpowiedzi to skontaktuj si z wacicielem domeny lub serwera.
Powrót do góry



Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Forum Komputerowe